Legal Warning

CONDICIONS D’ÚS

EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT

Aquest lloc web identifica els serveis que Find Your Realty Property Finders ™ ofereix al Principat d’Andorra, com ara; serveis immobiliaris professionals, tant residencials com comercials. Aquesta empresa andorrana opera amb el nom comercial de Find Your Realty.

No obstant això, Find Your Realty dirigeix ​​tots els seus esforços a garantir que tota la informació que es publica al lloc web sigui exacta i completa, només té caràcter informatiu, per la qual cosa és més orientativa que definitiva.

Per tant, Find Your Realty no garanteix, de manera explícita o implícita, l’exactitud de les dades publicades i, a més, tal com ho permeten les lleis aplicables, Find Your Realty no assumeix cap responsabilitat per possibles errors, inexactituds o omissions, ni per la possible pèrdua. que puguin sorgir com a conseqüència directa o indirecta de la confiança en el contingut publicat.

Els usuaris que naveguin pel nostre lloc web no han de realitzar cap acció ni deixar d’executar-la exclusivament en funció de la informació que hi ha. Find Your Realty pot corregir o actualitzar el lloc web sense avís previ.

Atès que el lloc web és accessible, Find Your Realty no estableix ni estableix implícitament cap relació professional, financera, d’assessorament o amb el client. A través del nostre lloc web o de la nostra oficina comercial, ni Find Your Realty ni cap altra persona ofereix altres serveis immobiliaris professionals.

INTERRUPCIÓ

Tampoc Find Your Realty pot garantir que el lloc web no patirà interrupcions i/o retards, ni l’absència d’errors o virus. El lloc web s’ofereix tal qual, sense garanties de cap tipus.

Find Your Realty no serà responsable i no acceptarà cap responsabilitat derivada de possibles virus que puguin infectar la sessió iniciada des del seu ordinador mitjançant l’ús o descàrrega d’aplicacions (aplicacions .exe incloses), imatges, continguts o vídeos de la nostra pàgina Web.

Informació important sobre propietats comercialitzades per Find Your Realty

  1. Dades i informació: Les dades inserides i visibles de cada immoble no formen part d’una oferta ni d’un contracte. No s’han d’interpretar com a precises o fiables basant-se en les declaracions fetes per Find Your Realty, ja sigui oralment o per escrit (“informació”), sobre les propietats, la seva condició o els seus valors. Ni Find Your Realty ni cap altre possible agent associat té cap autoritat per fer representacions sobre les propietats i, per tant, qualsevol informació existent està lliure de qualsevol responsabilitat per part dels agents immobiliaris, venedors o propietaris. Abans de procedir a signar qualsevol document relacionat amb un immoble o immoble, recomanem que els clients consultin un advocat i, si escau, contractin els serveis d’un tècnic per comprovar les dimensions i l’estat de l’immoble en el qual els interessa abans de realitzar la compra. o lloguer de l’immoble.
  2. Fotografies i vídeos: Les fotografies i vídeos només presenten parcialment les estances o característiques de l’immoble o immoble tal com es trobaven en el moment de realitzar aquests treballs audiovisuals. Insistim que les superfícies, superfícies o dimensions que s’han facilitat estan extretes dels títols de propietat facilitats pels seus propietaris, aquests poden ser aproximats. Per això, recomanem que siguin revisats o verificats per un tècnic especialitzat que sigui proporcionat pel client interessat. Els vídeos i imatges generades per ordinador només reflecteixen l’aspecte de l’immoble, que podria canviar en qualsevol moment si els actuals propietaris en fan alguna reforma o modificació.
  3. Permisos: Qualsevol referència corresponent a alteracions o usos fets en qualsevol part de l’immoble no implica que ja s’hagin obtingut els corresponents permisos legals i necessaris (ja siguin d’urbanisme, d’ordenació o qualsevol tipus de consentiment). El client comprador o client llogater s’ha de garantir que tots aquests tràmits s’han realitzat amb diligència i que tota la informació és correcta, i totes aquestes comprovacions es poden fer mitjançant una inspecció o per altres vies.
  4. IGI: L’impost IGI d’Andorra sobre la propietat pot estar subjecte a canvis sense previ avís.
  5. Tota la informació del nostre lloc web relativa al seu contingut total o parcialment està totalment subjecta a canvis que es puguin fer en qualsevol moment.

DECLARACIÓ DE COPYRIGHT

Aquest lloc web és propietat i està controlat per Find Your Realty Property Finders ™. Excepte en els casos en què s’expressi el contrari, tota la informació que forma part del contingut global del nostre lloc web Find Your Realty (ja sigui relacionada amb el text o descripcions, imatges i vídeos) està protegida per drets d’autor i marques comercials. registrat, propietat i/o llicència de Find Your Realty. La descàrrega, publicitat, visualització o impressió de qualsevol part del contingut està estrictament prohibida excepte a través del seu propi ordinador, ordinador, portàtil o telèfon mòbil i només amb finalitats d’ús totalment personal i no per a negocis o comercialització per part seva. . També queda expressament prohibida la còpia total o parcial de qualsevol de les parts del contingut que formen part del nostre lloc web.

Enllaços i URLs

Els enllaços, enllaços i/o URL que s’insereixen al nostre lloc web poden dirigir-se als servidors de persones o organitzacions fora de Find Your Realty. En conseqüència, Find Your Realty no garanteix l’actualitat, adequació, exactitud o qualsevol altre aspecte de la informació ubicada en aquests servidors, ja que no els promou ni controla.

Per tant, si inseriu un enllaç, enllaç o URL al vostre lloc web, demanarem que s’elimini immediatament del vostre lloc web.

Compare listings

Compare